firmahodaj.com
Read More
Blog

Marka shekullore e verërave Vicente Gandia pjesë e tregut shqiptar nëpërmjet Hodaj Shpk

Vicente Gandia është një verari shekullore e themeluar në Valencia në 1885 dhe tani menaxhohet nga brezi i 4-të...

Read more

Read More
Blog

Hodaj Shpk një nga kompanitë kryesore të distribucionit në tregun vendas dhe rajonal

Firma Hodaj është kompani tregtare me përvojë mbi 25 vjeçare në furnizimin dhe shpërndarjen e produkteve në tregun vendas,...

Read more

12