prova
FIRMA HODAJ Shpk

MISIONI YNË

Ne jemi plotësisht të përkushtuar ndaj nevojave të klientëve tanë, kemi pasion dhe dëshirë për punën tonë. Inovacioni në treg është investimi dhe misioni ynë për të ardhmen

Firma Hodaj është kompani tregtare me përvojë mbi 25 vjeçare në furnizimin dhe shpërndarjen e produkteve në tregun vendas, rajonal dhe më gjërë. Jemi një nga kompanitë kryesore në tregun rajonal dhe më gjërë, të specializuar në shpërndarjen e një shumëllojshmërie të markave dhe produkteve të konsumit. Falë viteve të gjata dhe seriozitetit të operimit në treg kemi ndërtuar një reputacion të fortë dhe kemi zhvilluar marrëdhënie afatgjata me furnizuesit, prodhuesit dhe klientët tanë, duke zotëruar një portofol të gjerë markash

CILËSI DHE STANDARTE TË LARTA

RRJET SHPËRNDARJE EFIÇENT

Pozicioni i konsoliduar në treg na lejon të mbajmë stoqe të konsiderueshme kryesisht në qendrën tonë të shpërndarjes të vendosur në qytetin e Tiranës. Ky kapacitet magazinimi ndërthurur më së miri me infrastrukturën dhe zinxhirin tejet efikat të shpërndarjes, na garanton plotësimin e kërkesave të tregut në një kohë të shpejtë. Të gjitha produktet tona janë cilësore dhe plotësojnë të gjitha standartet
ikona model

25 VITE 

NË TREG

Jemi një nga kompanitë  shpërndarëse kryesore në tregun vendas, atë rajonal dhe më gjërë

ikona mARKA GLOBALE

MARKA

GLOBALE

U mundësojmë klientëve tanë ofrimin e disa prej  produkteve dhe markave më të njohura globale

ikona e shperndarjes

DITRIBUCION

TREGUN RAJONAL

Shumëllojshmëri produktesh dhe distributor eksluziv të markave të njohura

ikona MARREDHENIES

PROFESIONALIZËM

DHE KORREKTËSI

Kemi ndërtuar marrëdhënie afatgjata me furnizuesit, prodhuesit dhe klientët tanë