Njoftime

Njoftim punësimi: Pergjegjes Magazine

Hodaj shpk eshte nje firme tregtare me experience mbi 20 vjecare ne tregun shqiptar. Aktiviteti i kompanise eshte import-eksport i produkteve ushqimore,kozmetike,veshje si dhe prodhim detergjenti. Ne kuader te zgjerimit te aktivitetit te saj kerkon te punesoje:

Pergjegjes Magazine/ Magaziniere F*

DETYRAT:

 • Merr ne dorezim dhe kontrollon te gjitha produktet qe i dorezohen nga faturat.
 • Pergjegjes per Hyrjen – Daljen e mallrave, produkteve, inventarizimin sipas dokumentacionit te Ardhur/Faturuar nga dogana /Funitoret/ose bleres te brendshem si dhe kthimeve ne kompani.
 • Raportimin, dokumentimin dhe ndjekjen e demtimeve/Skadencave si dhe te mosperputhjeve te materialeve ne Hyrje –Dalje.
 • Te monitoroj zhvendosjen e mallit qe nga momenti i hyrjes deri ne vendosjen e tij ne koordinata duke u siguruar per, sasine, barkodin,skadencen dhe kordinaten perkatese.
 • Te organizoje punonjesit ne kryerjen e detyrave te perditshme sipas rregullores se kompanise.
 • Rishikon me kujdes dhe pergjegjesi cdo produkt qe ka ne ngarkim.
 • Ka pergjegjesi per te gjithe produket qe ka magazine.
 • Realizon ndarje te percaktuar sipas kodeve, llojit dhe nenllojit te produkteve.
 • Mban te organizuar magazinen.
 • Eshte drejtues i te gjithe grupit te punes ne magazine
 • Takimet operacionale me eprorë të drejtpërdrejtë me qëllim raportimin e realizimit të detyrave dhe aktiviteteve brenda kompetencës, si dhe njohjen me proceset e reja, si kërkesat.
 • Të jetë përgjegjës për zbatimin e objektivave dhe planeve të veprimit të pjesës organizative që administron; shfaq tendencat dhe devijimet në realizim; sugjeron udhëzime të mëtejshme me qëllim korrigjimi dhe përmirësimi.
 • Të jetë përgjegjës për kryerjen e punës në pjesën organizative që menaxhon në përputhje me procedurat dhe rregullat e kompanisë.

KËRKESAT:

 • Kandidatja duhet te jete femer e moshes mbi 30 vjec
 • Arsimi i mesëm (i lartë përbën avantazh),
 • Eksperience e meparshme si pergjegjese magazine per 2 vite,
 • Të jetë e besueshme,
 • Të jetë korrekte dhe e disiplinuar në menaxhimin e produkteve te Kompanisë,
 • Aftësi të mira komunikuese,
 • Të jetë e gatshme të pershtatet, të marrë përgjegjësi,
 • Të jete e aftë të punojë në grup,
 • Të jetë e aftë të zgjidh problemet personalisht,
 • Të posedojë leje drejtimi automjeti.

Kompania jone ofron page shume te kenaqshme dhe nisjen e nje marredhenie pune afatgjate.

TË INTERESUARIT TË DORËZOJNË CV :

[email protected]

Vetëm aplikantët e selektuar nga CV-të do të kontaktohen për intervistë.