Kiriko është një nga kompanitë më të mëdha spanjolle për prodhimin e produkteve të detergjentëve dhe  kujdesit për shtëpinë. Firma Hodaj është distributori ekskluziv që nga viti 2010 për tregun shqiptar

Shiko produktet

Romar është një ndër kompanitë e mëdha spanjolle në prodhimin e detergjentëve, produkteve të kujdesit personal dhe për shtëpinë. Firma Hodaj është distributori ekskluziv që nga viti 2011 për tregun shqiptar

Shiko produktet

Linasa është një ndër kompanitë e mëdha spanjolle në prodhimin e detergjentëve, produkteve të kujdesit personal dhe për shtëpinë. Firma Hodaj është distributori ekskluziv që nga viti 2009 për tregun shqiptar

Shiko produktet

Olimpic është një kompani ndërkombëtare  për prodhimin e produkteve të letrës për përdorime të ndryshme. Firma Hodaj është distributori ekskluziv i që nga viti 2010 për tregun shqiptar

Shiko produktet

Sil është një kompani ndërkombëtare  për prodhimin e produkteve të letrës për përdorime të ndryshme. Firma Hodaj është distributori ekskluziv që nga viti 2016 për tregun shqiptar

Shiko produktet

Sp Berner është një nga kompanitë më të mëdha spanjolle për prodhimin e  produkteve  plastike të kujdesit personal  dhe të kujdesit për shtëpinë. Firma Hodaj është  distributori që nga viti 2016 për tregun shqiptar

Shiko produktet

Cisne është një nga kompanitë më të mëdha spanjolle për prodhimin e  produkteve  pastruese të kujdesit personal  dhe të kujdesit për shtëpinë. Firma Hodaj është  distributori që nga viti 2016 për tregun shqiptar

Shiko produktet

Omio është  një markë e njohur për prodhimin e detergjentëve. Firma Hodaj aktualisht ka të drejtën ekskluzive për shpërndarjen në të gjithë tregun shqiptar.

Shiko produktet