firmahodaj.com
Read More
Blog

Marka shekullore e verërave Vicente Gandia pjesë e tregut shqiptar nëpërmjet Hodaj Shpk

Vicente Gandia është një verari shekullore e themeluar në Valencia në 1885 dhe tani menaxhohet nga brezi i 4-të i familjes Gandia. Drejtuesit aktualë mbeten besnikë ndaj vlerave themelore të saj, kontribuimin në përparimin dhe...

Read more